You don't have javascript enabled. Good luck with that.

مقدمه

آیندة صنعت برق ایران در گرو اتخاذ استراتژی و برنامه‌ریزی لازم به منظور تأمین منابع مالی، رفع مشکلات زیرساختی صنعت، استفاده از ابزارها و وسایل مدرن برای کنترل مناسب‌تر آن، توجه به محیط زیست و کاهش اثرات آلایندگی نیروگاه‌ها، توانمندسازیِ نیروی انسانی در توسعه و بهره‌برداری از صنعت برق و نیز پایش یک برنامه جدی برای اصلاح تدریجی نابسامانی‌های موجود می‌باشد.

به همین منظور مطالعات گسترده‌ای به منظور تعیین چالش‌ها و چگونگی رفع آنها انجام شده و یا در حال انجام است که از جملة این مطالعات «آینده‌نگری» صنعت برق است.

در همین راستا نمايشگاه بين المللي صنعت برق اصفهان با هدف معرفي آخرين تحولات و دست يافته‌هاي صنعت برق و ارتقاء فرهنگ مصرف بهينه اين انرژي خود را برای برگزاری هشتمین دوره این نمایشگاه  از تاریخ 5 تا 8 خردادماه 1395 با همکاری شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان و حمایت و نظارت وزارت محترم نیرو مهیا می نماید.

اميد است برگزاري اين نمايشگاه،‌گامي موثر در راستاي تحقق اهداف و برنامه‌هاي آینده‌نگری صنعت برق كشور عزيزمان ايران باشد.